دوره های آموزشی

دوره های آموزشی زبان انگلیسی موسسه nclc

IELTS

زمان شنبه تا چهار شنبهزمان پنجشنبه و جمعهمدت زمان هر ترمساعات کل دورهعنوان دوره
۱۷:۳۰ الی ۱۹:۴۵ و ۱۹:۴۵ الی ۲۱۹ الی ۱۷۵ هفته (۲۰ جلسه )۷ ترم (۱۴۰ ساعت)ترمیک

كلاسهای خصوصی IELTS: امكان برگزاری كلاس ها از ساعت ٩ الی ٢١، برنامه ريزی با توجه به سطح زبان آموز و مدت زمان مورد نظر صورت می گيرد.

زبان عمومی NCLC

زمان شنبه تا چهار شنبهزمان پنجشنبه و جمعهمدت زمان هر ترمساعات کل دورهعنوان دوره
۱۷:۳۰ الی ۱۹:۴۵ و ۱۹:۴۵ الی ۲۱۹ الی ۱۷۵ هفته (۲۰ جلسه )۶ ترم (۱۲۰ ساعت)ترمیک

كلاسهای خصوصی nclc : امكان برگزاری كلاس ها از ساعت ٩ الی ٢١، برنامه ريزی با توجه به سطح زبان آموز و مدت زمان مورد نظر صورت می گيرد.

TOEFL

زمان شنبه تا چهار شنبهزمان پنجشنبه و جمعهمدت زمان هر ترمساعات کل دورهعنوان دوره
۱۷:۳۰ الی ۱۹:۴۵ و ۱۹:۴۵ الی ۲۱۹ الی ۱۷۵ هفته (۲۰ جلسه )۶ ترم (۱۲۰ ساعت)ترمیک

كلاسهای خصوصی TOEFL: امكان برگزاری كلاس ها از ساعت ٩ الی ٢١، برنامه ريزی با توجه به سطح زبان آموز و مدت زمان مورد نظر صورت می گيرد.

EPT

زمان شنبه تا چهار شنبهزمان پنجشنبه و جمعهمدت زمان هر ترمساعات کل دورهعنوان دوره
۱۷:۳۰ الی ۱۹:۴۵ و ۱۹:۴۵ الی ۲۱۹ الی ۱۷۵ هفته (۲۰ جلسه )۶ ترم (۱۲۰ ساعت)ترمیک

كلاسهای خصوصی EPT : امكان برگزاری كلاس ها از ساعت ٩ الی ٢١، برنامه ريزی با توجه به سطح زبان آموز و مدت زمان مورد نظر صورت می گيرد.

آموزش آنلاین از طریق SKYPE

امکان برگزاری دوره های بالا برای زبان آموزانی که در تهران ساکن نیستند به صورت آنلاین از طریق اسکایپ انجام میگیرد .

Free discussion

زمان شنبه تا چهار شنبهزمان پنجشنبه و جمعهمدت زمان هر ترمساعات کل دورهشامل چهار سطح
  ۱۵ جلسه Elementary- Intermediate
Upper intermediate- Advanced

Movie

زمان شنبه تا چهار شنبهزمان پنجشنبه و جمعهمدت زمان هر ترمساعات کل دورهمناسب سطح
    upper intermediate
به بالا