ویزای سرمایه گذاری

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
  • نظرات : بدون دیدگاه

ویزای سرمایه گذاری

 ویزای سرمایه گذاری Entrepreneurs -Tier1

ویزای سرمایه گذاری، اگر مایل به راه اندازی تجارتی در کشور انگلستان  از طریق ویزای سرمایه گذاری هستید باید برای ویزای Tier1 درخواست کنید. با این ویزا امکان سرمایه گذاری در انگلستان برای شما وجود دارد که بیش از یک تجارت را راه بیاندازید. شما می توانید self employed باشید، یعنی برای خود کار کرده و کار فرما نداشته باشد .

در صورتی که مایلید در کسب و کارهای موجود در کشور انگلستان سرمایه گذاری کنید و یا کسب و کار خود را راه اندازی کنید باید نشان دهید که مبلغ ۲۰۰۰۰۰ پوند سرمایه دارید که در یک کمپانی یا تجارت سرمایه گذاری کنید.

ویزای سرمایه گذاری

ویزای سرمایه گذاری

اگر business plan قوی و متقاعدکننده ای داشته باشید همراه با ۵۰۰۰۰ پوند و از طرف مؤسسه یا شخصی که در کشور انگلستان که برای تاسیس یا یک کسب و کار در انگلستان سرمایه گذاری می کند حمایت شوید می توانید درخواست ویزای Tier1 را بکنید. سه ماه قبل از سفر می توانید درخواست این ویزا را داشته باشید.

برای به دست آوردن حداکثر امتیاز نیاز دارید که نشان دهید در زبان انگلیسی از سطح بالایی از مهارت بر خوردار هستید. همچنین توانایی شما برای اقامت در انگلستان بدون نیاز به حمایت دولت بر اساس وضعیت مالی فعلی شما امکان پذیر است .

ویزای شما که صادر شد، مجاز به ورود به انگلستان هستید.شما برای حد اکثر ۳ سال و ۴ ماه اجازه ورود به کشور انگلستان را پیدا می کنید. اگر این ویزا را دارید و سه سال از ان گذشته می توانید دو سال دیگر ان را تمدید کنید. شایان ذکر است که در صورت اقامت ۵ ساله در انگلستان می توانید برای سکونت Settlement  در خواست دهید.