ویزای همسر و ازدواج

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
  • نظرات : بدون دیدگاه

ویزای همسر و ازدواج

ویزای همسر و ازدواج برای کسی صادر می شود که با فردی که در کشور انگلستان اقامت دارد و محدودیتی در مورد مدت زمان اقامت در کشور انگلستان را ندارد ازدواج کند.در صورت دریافت ویزا مجاز به تحصیل یا کار هستید. حد اقل باید ۱۸ سال داشته باشید و اگر زیر ۱۸ سال هستید نیاز به اجازه والدین یا قیم خود را دارید.

ویزای همسر و ازدواج

ویزای همسر و ازدواج

ویزای همسر یا ازدواج

باید ازدواج قانونی داشته باشید. پول کافی برای پشتیبانی هزینه های زندگی خود و شریک زندگی خود باید داشته باشید چون از صندوق دولتی نمی توانید درخواست کمک مالی داشته باشید.داشتن محل مناسب برای زندگی دانش زبان انگلیسی در حد مکالمه و درک مطلب هم از خارج از کشور انگلستان و هم داخل کشور انگلستان می توانید درخواست این ویزا را بدهید.

اگر ویزای دانشجویی، کار یا نامزدی را برای بیشتر از۶ ماه دارید می توانید درخواست ویزای ازدواج را بدهید.

با عضویت در کانال تلگرام میتوانید از آموزش های کاربردی زبان انگلیسی و از اخبار روز انگلستان و قوانین جدید با اطلاع باشید. شما همچنین می توانید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.