آموزش Reading

چگونه برای کنکور زبان انگلیسی اماده شویم

چگونه برای کنکور زبان انگلیسی اماده شویم

چگونه برای کنکور زبان انگلیسی اماده شویم همه ما قطعا در طول زندگی خود چندین کلاس آموزش زبان انگلیسی و یا کلاس کنکور زبان انگلیسی را تجربه کرده ایم ولی چرا قادر نیستیم از دانسته های خود استفاده کنیم؟ آیا روش تدریس و منابع آموزش زبان انگلیسی در مؤسسه nclc متفاوت است؟ آیا مدت زمان […]

Travel to Australia

Travel to Australia

Travel to Australia Australia is not just a nation but a continent as well. In its enormity, lies a world within our world which is rich in ethnic and cultural diversity, amazing landscapes and offers numerous opportunities for entertainment. This is a nation of relaxed sociability and lively spirit evident in every turn of a […]

مزایای آموزشگاه زبان انگلیسی

مزایای آموزشگاه زبان انگلیسی

مزایای آموزشگاه زبان انگلیسی یکی از سوالاتی که همواره ذهن هر زبان آموزی را قبل از اقدام به یادگیری زبان مشغول به خود می کند این است که در کدام آموزشگاه زبان انگلیسی ثبت نام کند . سیل تبلیغات موسسات مختلف از یک سو و عدم دانش لازم زبان آموزان در زمینه فاکتورهای استاندارد آموزشگاه […]