آموزش Speaking

زمان در نظر گرفته شده برای مهارت Speaking

زمان در نظر گرفته شده برای مهارت Speaking

زمان در نظر گرفته شده برای مهارت Speaking در آزمون IELTS  در آزمون IELTS چهار مهارت Listening، Reading، writing و Speaking  شما و همین طور توانایی شما در برقراری ارتباط برای کار، زندگی و تحصیل در یک کشور انگلیسی زبان مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. لذا با توجه به ساختار آزمون IELTS و […]

چگونه برای کنکور زبان انگلیسی اماده شویم

چگونه برای کنکور زبان انگلیسی اماده شویم

چگونه برای کنکور زبان انگلیسی اماده شویم همه ما قطعا در طول زندگی خود چندین کلاس آموزش زبان انگلیسی و یا کلاس کنکور زبان انگلیسی را تجربه کرده ایم ولی چرا قادر نیستیم از دانسته های خود استفاده کنیم؟ آیا روش تدریس و منابع آموزش زبان انگلیسی در مؤسسه nclc متفاوت است؟ آیا مدت زمان […]

تقویت مهارت صحبت Speaking IELTS

تقویت مهارت صحبت Speaking IELTS

تقویت مهارت صحبت Speaking IELTS  چهار مهارت Listening، Reading، writing و Speaking نیاز اضلی شما برای آزمون IELTS میباشد، همین طور توانایی شما در برقراری ارتباط برای کار، زندگی و تحصیل در یک کشور انگلیسی زبان مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. لذا با توجه به ساختار آزمون IELTS و اهمیت و تاثیر این […]