آموزش Writing

چگونه برای کنکور زبان انگلیسی اماده شویم

چگونه برای کنکور زبان انگلیسی اماده شویم

چگونه برای کنکور زبان انگلیسی اماده شویم همه ما قطعا در طول زندگی خود چندین کلاس آموزش زبان انگلیسی و یا کلاس کنکور زبان انگلیسی را تجربه کرده ایم ولی چرا قادر نیستیم از دانسته های خود استفاده کنیم؟ آیا روش تدریس و منابع آموزش زبان انگلیسی در مؤسسه nclc متفاوت است؟ آیا مدت زمان […]

تقویت مهارت نوشتن Writing IELTS

تقویت مهارت نوشتن Writing IELTS

تقویت مهارت نوشتن Writing IELTS در آزمون IELTS چهار مهارت Listening، Reading، writing و Speaking شما و همین طور توانایی شما در برقراری ارتباط برای کار، زندگی و تحصیل در یک کشور انگلیسی زبان مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.(تقویت مهارت نوشتن Writing IELTS) لذا با توجه به ساختار آزمون IELTS و اهمیت و […]